Li reclamen el pagament d’un crèdit amb interessos usuraris, les primes d’una assegurança vinculada i les comissions de devolució