Li lliuren uns mobles d’un material diferent al convingut i li exigeixen pagar un preu superior