Li cobren per descoberts en compte un 29% d’interessos de demora i comissions de descobert