Li apliquen interessos de demora del 29% per impagament d’un crèdit personal i els declaren abusius i desproporcionats