Les ferides que es va fer una nena a les escales mecàniques no van ser responsabilitat dels grans magatzems