Les comunitats són responsables dels danys en elements comuns