L’assistència sanitària va tardar a arribar en el cas d’un infart