L’asseguradora cobrirà el risc d’invalidesa encara que es consumissin drogues