La unió defectuosa de la campana de l’escalfador amb el conducte d’evacuació de gasos va produir dues morts