La sanitat pública no pot decidir sobre les cèl·lules mare del cordó umbilical