La promotora no va incloure la tercera pista de tennis que havia ofert per a la urbanització