La promotora ha de pagar la reparació de les deficiències de construcció d’un edifici