La justícia concedeix un permís de maternitat de 24 setmanes a una família monoparental