La concessionària d’una autopista no assumeix la reparació d’un vehicle accidentat