La clàusula de l’assegurança del tractor era lesiva