La caldera va perdre aigua i es va inundar l’habitatge, No li van lliurar el pressupost per escrit ni la factura desglossada