Firma una hipoteca amb terra i sostre i acaba pagant el doble