Firma un contracte d’aprofitament per torn de béns immobles i li imposen una financera