Es va incomplir l’adaptació de la directiva sobre publicitat enganyosa