Es tanquen inesperadament les portes mecàniques al seu pas en una sucursal bancària