Es prorroga automàticament l’assegurança i el demanden per l’impagament de la prima