Els notaris poden ser responsables de negligència si no informen adequadament els seus clients