Els advocats han d’informar els clients si el seu cas és impossible de guanyar