El Tribunal Suprem espanyol reforça la protecció a les denominacions d’origen