El dany va ser a causa de la imperícia de l’escolar