El concessionari no assumeix el pagament dels danys provocats per un vehicle defectuós