El concepte de salut s’inclou com a agreujant dels delictes d’estafa