El coixí de seguretat no funciona i agreuja les lesions de la persona accidentada