Demanden una comunitat de veïns per incomplir un contracte de manteniment de l’ascensor amb una clàusula de durada abusiva