Deixa el cotxe al seu fill, té un accident i l’assegurança no el cobreix