Contracten un creuer i la cabina no s’assembla a la del fullet