Vol canviar d’assegurança de la llar, però la companyia argumenta que està fora de termini