Viuen en un pis propietat de tres germans i volen saber què cal fer quan un d’ells vol vendre