Van aparèixer esquerdes en habitatges que eren nous