Va contractar l’assegurança que li oferia el banc, però li van cobrar abans d’hora i li demanen una comissió pel descobert ocasionat