Utilitzen la zona de prendre el sol de la piscina per preparar-hi àpats