Una pensió compensatòria impagada posa en risc la futura pensió no contributiva