Una parella sol·licita a un amic que els fianci un crèdit personal