Un veí es nega a pagar les quotes de la comunitat fins que no arreglen la teulada