Un propietari divorciat no paga les quotes de la comunitat