Un diari vol instal·lar una antena sense permís de la comunitat de propietaris