Sofreix avaries freqüents en el descodificador de la televisió i l’última ja no li entra en garantia