QUINES COMISSIONS POT COBRAR EL BANC SI EL COMPTE ES QUEDA SENSE SALDO?