Què passa si em poso malalt durant un viatge combinat?