Per canviar el cognom patern és necessari el consentiment del pare biològic