Més de dos mesos a l’espera que arreglen un ordinador en garantia