Lliura l’ordinador nou al servei tècnic i no en té notícies