Li paguen la reparació com a conseqüència del sinistre sofert en un local, però sense IVA