Li ofereixen un preu per contractar televisió de pagament i al cap de quatre mesos li’l doblen, argumentant que es tractava d’un descompte temporal