L’assegurança de salut no cobreix una baixa al.legant que es va comunicar tard